Nauka jazdy Wrocław, Prawo jazdy, Szkolenie kierowców, ADR, świadectwo kwalifikacji, Gawlik, OSK – Dolnośląskie

Wózki widłowe

Szkolenie – wózki widłowe:

RAMOWY PROGRAM KURSU

L.p. Tematyka szkolenia Liczba godzin teorii Liczba godzin ćwiczeń
1 Typy stosowanych wózków jezdniowych 4
2 Budowa wózka 8
3 Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka 8
4 Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami 8
5 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 4
6 Wiadomości z zakresu BHP 8
7 Praktyczna nauka jazdy 15
8 Wiadomości o dozorze technicznym 4
  RAZEM 44 15

Cena wraz ze szkoleniem w zakresie bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia (2 godziny teorii + 6 godzin praktyki) oraz certyfikatami w języku angielskim i niemieckim: 500 zł 399 zł