Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Gawlik

tel. 71 797 55 44
biuro@gawlik.wroclaw.pl

Rodzaj kursu

Minimalna liczba godzin szkolenia praktycznego

Cena kursu

Cena dodatkowej godziny jazdy

Dla kursantów naszego Ośrodka

Dla kursantów spoza naszego Ośrodka

A

20

1200 zł

60 zł

70 zł

A1

20

1000 zł

50 zł

60 zł

B

30

1500 zł*

50 zł

60 zł

B1

30

1500 zł

50 zł

70 zł

B - automat

30

1500 zł

50 zł

60 zł

BE

15

900 zł

60 zł

70 zł

C

30

2300 zł

80 zł

100 zł

CE

25

2300 zł

90 zł

100 zł

C+CE

45

4000 zł

90 zł

100 zł

D (po C)

40

3200 zł

80 zł

100 zł

D (po B)

60

4800 zł

80 zł

100 zł

Szkolenie okresowe

-

599 zł

Kurs obejmuje 35 godzin szkolenia rozłożonych na 5 dni po 7 godzin teoretycznych dziennie i kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

10

2500 zł

Kurs obejmuje 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych i kończy się egzaminem państwowym w formie testu.

* PROMOCJA! Dla uczniów i studentów kurs prawa jazdy kat. B taniej o 100 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Cennik obowiązuje od dnia 01 września 2018r.