Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Gawlik

tel. 71 797 55 44
biuro@gawlik.wroclaw.pl

Rodzaj kursu

Minimalna liczba godzin szkolenia praktycznego

Cena kursu

Cena dodatkowej godziny jazdy

Dla kursantów naszego Ośrodka

Dla kursantów spoza naszego Ośrodka

A

20

2800 zł

120 zł

140 zł

A1

20

2000 zł

100 zł

120 zł

30

2700 zł

80 zł

90 zł

B- PROMOCJA

30

2500 zł*

80 zł

90 zł

BE

15

1500 zł

100 zł

120 zł

C

30

3900 zł

120 zł

140 zł

CE

25

3900 zł

140 zł

160 zł

C+CE

45

6800 zł

-

-

C + kwalifikacja wstępna przyspieszona (pakiet)

5900 zł

-

-

C + CE + kwalifikacja wstępna przyspieszona (pakiet)

8800 zł

-

-

Szkolenie okresowe

3,5

750 zł

Kurs obejmuje 35 godzin szkolenia rozłożonych na 5 dni po 7 godzin teoretycznych dziennie i kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

10

2500 zł

Kurs obejmuje 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych i kończy się egzaminem państwowym w formie testu.

* PROMOCJA! Dla uczniów i studentów za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Cennik obowiązuje od dnia 01 marca 2023r.