Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Gawlik

tel. 71 797 55 44
biuro@gawlik.wroclaw.pl

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy kierowców, którzy posiadają prawo jazdy lub kandydatów, którzy zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii C po 10.09.2009 r. lub kategorii D po 10.09.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

 • w przypadku kat. C zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 21 roku życia.

 • w przypadku kat. D zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 23 roku życia.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną obejmuje:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych

 • 8 godzin jazdy w ruchu drogowym

 • 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej lub 1 godzinę na symulatorze.

Kwalifikacja wstępna dotyczy kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy kategorii C lub D i nie uzyskali odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

 • w przypadku kategorii C przed ukończeniem 21 roku życia

 • w przypadku kategorii D przed ukończeniem 23 roku życia

Zakres kursu na kwalifikację wstępną obejmuje:

 • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych

 • 16 godzin jazdy w ruchu miejskim

 • 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych

 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona dotyczy osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną obejmuje:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych

 • 2,5 godziny zajęć praktycznych

 • zagadnienia z części specjalistycznej – dotyczące przewozu rzeczy lub osób.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dotyczy osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą obejmuje:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych

 • 5 godzin jazdy w ruchu drogowym

 • zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Zakres tematyczny kursu jest ograniczony do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób (w zależności od posiadanych wcześniej uprawnień).

Kursy kończą się egzaminem państwowym i po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.