Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Gawlik

tel. 71 797 55 44
biuro@gawlik.wroclaw.pl

Wszyscy kierowcy zawodowi są zobowiązani do odbycia szkolenia okresowego co pięć lat. Jest ono przeznaczone dla kierowców wykonujących drogowy przewóz rzeczy lub osób i ma na celu odświeżenie posiadanej już wiedzy. Kursy organizowane są dla kierowców chcących przedłużyć swoje uprawnienia do wykonywania zawodu (kod 95). Szkolenie obejmuje informacje z zakresu zasad racjonalnej jazdy z uwzględnieniem i stosowaniem przepisów bezpieczeństwa, obsługi
i logistyki w aspekcie ruchu drogowego, środowiska oraz zdrowia kierowcy, a także ogólną tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz czynnika ludzkiego w przewozie drogowym.

Szkolenie okresowe obejmuje 31,5 godziny zajęć teoretycznych oraz 3,5 godziny zajęć praktycznych, które realizowane są w blokach programowych przystosowanych do konkretnych kategorii prawa jazdy w formie e-larningu pod nadzorem trenera wykładowcy i kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Do szkolenia okresowego mogą przystąpić wszyscy kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r. lub uzyskali pozytywny wynik z testu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej.