Nauka jazdy Wrocław, Prawo jazdy, Szkolenie kierowców, ADR, świadectwo kwalifikacji, Gawlik, OSK – Dolnośląskie

Polityka jakości

Ośrodek Szkolenia Kierowców GAWLIK JAN chce być regionalnym liderem w dziedzinie szkoleń kandydatów na kierowców i kierowców.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i wiedzy naszych pracowników w swojej pracy koncentrujemy się na jak najlepszym poznaniu i spełnieniu wymagań klienta.

W trosce o zaufanie, jakim obdarzają nas klienci oraz o wizerunek wiarygodnego partnera stawiamy sobie następujące cele strategiczne:

  • Stałe poszerzenie naszej oferty;
  • Zapewnienie najwyższej jakości usług, a dzięki temu osiągnięcie pełnego zadowolenia klientów;
  • Stałe zwiększanie zastosowania techniki informatycznej w Ośrodku;

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania obowiązujących przepisów.

Wychodząc z założenia, że poziom zadowolenia Klientów zależy od jakości oferowanych przez nas usług oraz od kompetencji pracowników, realizujemy powyższe cele strategiczne poprzez:

  • Zaopatrywanie się tylko u dostawców gwarantujących dostawy zgodne z naszymi wymaganiami jakościowymi;
  • Reagowanie na zmieniające się potrzeby i rosnące wymagania klientów;
  • Zwiększanie zastosowania techniki informatycznej w Ośrodku;
  • Stosowanie określonego systemu pozyskiwania i szkolenia pracowników;

Bieżącą szczegółową analizę procesu szkolenia oraz poszukiwanie i wdrażanie metod doskonalenia organizacji pracy.

W ramach niniejszej polityki Kierownictwo OSK GAWLIK JAN ustala corocznie szczegółowe cele operacyjne dotyczące jakości.

Cały personel Kierownictwo OSK GAWLIK JAN zna i stosuje niniejszą politykę oraz zasady zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji.

Kierownictwo OSK GAWLIK JAN deklaruje, że w dalszym ciągu będzie dokładać starań i środków, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.