Nauka jazdy Wrocław, Prawo jazdy, Szkolenie kierowców, ADR, świadectwo kwalifikacji, Gawlik, OSK – Dolnośląskie

Archiwum z Czerwiec, 2009

Limity prędkości na europejskich autostradach

niedziela, Czerwiec 7th, 2009
Kraj Dopuszczalna prędkość (w km/h) Kraj Dopuszczalna prędkość (w km/h)
Austria 120 Niemcy bez ograniczeń*
Belgia 120 Norwegia 90
Białoruś 100 Polska 140
Bułgaria 120 Portugalia 120
Czechy 130 Rosja 110
Dania 110 Rumunia 120
Estonia 110 Słowacja 130
Finlandia 120 Słowenia 130
Francja 130 Szwajcaria 120
Grecja 120 Szwecja 110
Hiszpania 120 Turcja 130
Holandia 120 Węgry 120
Irlandia 112 Wielka Brytania 112
Jugosławia 120 Włochy 130
Luksemburg 120
* – na niemieckich autostradach zalecana jest prędkość 130 km/h, kto jedzie szybciej ponosi ryzyko współodpowiedzialności za wypadek, w którym ewentualnie będzie uczestniczył, nawet jeśli ktoś inny byłby jego sprawcą.
Źródło: www.naukajazdy.pl

Podstawowe zasady obowiązujące na autostradzie

niedziela, Czerwiec 7th, 2009
 • Na autostradzie obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Zarządzenie to nie dotyczy jedynie wyznaczonych do tego celu parkingów i Miejsc Obsługi Podróżnych.
 • Na autostradzie nie możemy cofać i zawracać (nawet na Placach Poboru Opłat).
 • Należy pamiętać, że lewy pas jezdni służy tylko do wyprzedzania.
 • Maksymalna prędkość, z jaką można poruszać się po autostradzie w Polsce, od 31 grudnia 2010 roku wynosi 140 km/h.
 • W razie awarii samochodu należy zatrzymać pojazd jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, włączyć światła awaryjne, a 100 metrów za samochodem ustawić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy. Następnie, należy wezwać pomoc np. z najbliższego telefonu SOS.
 • Jeśli musimy wymienić koło, lub dolać płynu do spryskiwaczy, należy założyć kamizelkę odblaskową.
 • W przypadku stłuczki lub wypadku należy, tak jak na każdej innej drodze, usunąć uszkodzone samochody z pasa ruchu i pomóc poszkodowanym.
 • Należy zachować dystans do sąsiadów przed sobą – dwie sekundy to minimum.
 • Jeśli trafimy na zator, niedopuszczalne jest „myszkowanie“ po pasach, w poszukiwaniu tego, po którym ruch odbywa się szybciej. Natomiast gdy ktoś koniecznie chce zmienić pas, należy mu to umożliwić.
 • W przypadku gdy liczba pasów ulega ograniczeniu i tworzy się zator, na zwężeniu obowiązuje reguła zamka błyskawicznego: na przemian wjeżdża jeden pojazd z lewego pasa, drugi z prawego itd.
 • Jeśli widzimy, że samochód jadący pasem na prawo od nas za chwilę może zostać przyblokowany przez wolniej jadącą ciężarówkę, zwolnijmy nieco, żeby mógł wjechać przed nas i wyprzedzić, a nie być zmuszony do gwałtownego hamowania.

Źródło: www.krbrd.gov.pl

Zmiany w egzaminowaniu od 9 czerwca 2009

niedziela, Czerwiec 7th, 2009

Skrócenie minimalnego czasu egzaminu, losowanie zadań z obsługi pojazdu i obostrzenia na placu manewrowym to tylko część zmian, które już niedługo mogą się pojawić podczas egzaminu na prawo jazdy.

Kandydatów na kierowców najbardziej zainteresuje wiadomość, że jazda po mieście w czasie egzaminu może trwać 25 minut, a nie 40 jak do tej pory. Warunek – jeżeli wszystkie zadania zostaną wykonane poprawnie, to nowe przepisy pozwolą egzaminatorowi na zakończenie jazdy egzaminacyjnej po 25 minutach. Jest to czas minimalny. Oczywiście egzamin może trwać dłużej, ponieważ przy dużym natężeniu ruchu może być trudno sprawdzić wszystkie wymagane umiejętności kierującego w tym czasie.

Nowe przepisy mówią także, że jeżeli osoba egzaminowana nie popełniła błędów skutkujących natychmiastowym przerwaniem egzaminu, ale jej umiejętności nie pozwalają na wystawienie pozytywnej oceny, egzamin nie może się zakończyć wcześniej, niż po 40 minutach.

Co jeszcze nowego ?

Nowe przepisy nakładają na egzaminatorów obowiązek bieżącego informowania zdającego o rodzaju i liczbie popełnianych przez niego błędów. Oznacza to, że od egzaminatora usłyszymy na przykład: „Nie włączył pan kierunkowskazu przy zmianie pasa ruchu”. A później: „Już po raz drugi nie włączył pan kierunkowskazu przy zmianie pasa ruchu”. Ma to pozwolić osobie egzaminowanej na posiadanie pełnej wiedzy o przebiegu egzaminu. Poza tym, egzaminator będzie na bieżąco wypełniał arkusz przebiegu egzaminu, a nie tak jak do tej pory, po zakończeniu egzaminu.

Wypełniony arkusz będzie kopiowany i trafi zarówno do rąk każdego zdającego, jak i do archiwum WORD-u. Dotychczas arkusze otrzymywały tylko osoby, które zakończyły egzamin z wynikiem negatywnym.

Zmiany dotyczą także placu manewrowego:

Pierwsza z nich dotyczy zadania polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu. Zamiast sprawdzania wszystkich świateł i płynów, osoba egzaminowana będzie losowała dwa zadania, na których wykonanie przewidziano maksymalnie 5 minut. Jedno z zadań będzie dotyczyło płynów eksploatacyjnych w pojeździe, drugie – świateł.

Kolejna zmiana polega na przeniesieniu czynności „przygotowanie do jazdy i płynne ruszenie” do zadania nr 2, nazwanego „Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu”. Do tej pory zdarzało się tak, że osoba egzaminowana sprawdziła wszystkie płyny, światła, przygotowała się do jazdy i podczas ruszania zgasł jej silnik. Musiała wtedy powtarzać wszystkie czynności od początku. Żeby nie było to konieczne, tę część egzaminu przeniesiono do kolejnego zadania.

Niezmienioną zasadą pozostaje natychmiastowe przerwanie egzaminu, jeśli zdający najedzie na pachołek lub przejedzie przez linię wyznaczającą krawędź pasa ruchu. Inne błędy (np. zatrzymanie pojazdu poza miejscami wyznaczonymi, najechanie na linię) pozwalają na podjęcie ”drugiej próby”. Przy drugim niepowodzeniu egzamin jest przerywany. Nowe przepisy zatem włączają do błędów najechanie na linię, co do tej pory nie pociągało za sobą żadnych konsekwencji.

Według dotychczasowych przepisów osoba, która popełniła dwa błędy (nieskutkujące natychmiastowym przerwaniem egzaminu), kończy zadanie z wynikiem negatywnym, ale ma prawo przystąpić do dalszej części egzaminu, tzn. pojechać na „górkę” i do miasta, jednakże ostateczny wynik egzaminu jest negatywny. Teraz to się zmieni. Dwa błędy na „łuku” będą równoznaczne z przerwaniem egzaminu.

Zmiany obejmą także osoby ubiegające się o prawo jazdy innych kategorii.

Jeden z zapisów odnosi się do osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E (pojazd z przyczepą) i kategorii T (na ciągnik rolniczy z przyczepami).

Zmiana polega na tym, że osoba zdająca, jadąc do tyłu pasem ruchu na placu manewrowym, może jeden raz wyjść z pojazdu i upewnić się, jak daleko ma jeszcze do końca pasa ruchu i czy nie zagraża jej najechanie na pachołek.

Ostatnia ze zmian dotyczy czasu oczekiwania na egzamin.

Według nowych przepisów 30-dniowy termin obowiązywać będzie tylko tych zdających, którym wyznaczany jest po raz pierwszy termin egzaminu. Wyznaczenie daty kolejnych egzaminów będzie zależało od tego, kiedy ośrodek będzie dysponował wolnymi terminami.