Nauka jazdy Wrocław, Prawo jazdy, Szkolenie kierowców, ADR, świadectwo kwalifikacji, Gawlik, OSK – Dolnośląskie

Czas pracy kierowców

Szkolenie – czas pracy kierowców:

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW W TRAKCIE WYKONYWANIA PRZEWOZÓW DROGOWYCH
SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW W TRAKCIE WYKONYWANIA PRZEWOZÓW DROGOWYCH (Dz. U. Nr 92 z 16 kwietnia 2004 r. poz. 879).
W POWIĄZANIU Z ROZPORZĄDZENIEM RADY (EWG) NR 3820/85 R. W SPRAWIE NORMALIZACJI NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW SOCJALNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TRANSPORTU DROGOWEGO

  1. Ogólny zarys o czasie pracy kierowców wraz ze zmianami w powiązaniu z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3820/85.
  2. Dobór wykresów po poszczególnych typów tachografów.
  3. Prawidłowe wypełnienie tarczy tachografu przez kierowcę – ćwiczenia.
    (Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym).
  4. Sporządzenie wykresu liniowego ułatwiającego analizę czasu pracy kierowcy w określonym przedziale czasowym – ćwiczenia.
  5. Omówienie przypadku prowadzenia pojazdu przez 2 kierowców – załogę.
  6. Praktyczne zastosowanie artykułów Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3820/85 w powiązaniu z taryfikatorem określającym poszczególne rodzaje naruszeń związanych z wykonywaniem przewozów drogowych.

Szkolenie prowadzą inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu (ITD).

Czas trwania szkolenia – 6 godzin